Περιγραφή

Τραπεζάκι ιδανικό για μικρούς και μεγάλους χώρους.

Αποτελείται από δύο κομμάτια-τραπέζια που το ένα μπορεί να αγκαλιάσει το άλλο για εξοικονόμηση χώρου ή να χρησιμοποιηθούν χωριστά για να καλύψουν περισσότερα άτομα.

Τραπεζάκι Cycle

Τραπεζάκι Cycle