Περιγραφή

Η σύνθεση έχει διάσταση 2,33μ * ο,40 βάθος με έντονο χαρακτηριστικό τα ράφια που μπορείς να τοποθετήσεις βιβλία & διακοσμητικά .

Σύνθεση Ρόζους

Σύνθεση Ρόζους